OJM tænker på miljøet

Miljøpolitik
OJM´s miljøpolitik sikrer kontrollerede miljøforhold og overholdelse af gældende miljølovgivning og krav fra relevante myndigheder.

Vi vurderer og ajourfører løbende de miljømæssige effekter ved alle processer.

Alle medarbejdere bidrager og deltager aktivt i miljøarbejdet hos OJM. Vi mener, dette giver de bedste vilkår for både medarbejdere og miljø.

Derfor kan vi også garantere vore kunder en virksomhed, der til fulde tager ansvar for de påvirkninger virksomhedens drift kan have på miljøet.

ISO 14001
Siden 2011 har OJM været certificeret efter ISO 14001 standard.

Vi kan sikre vores kunder, at vi til stadighed lever op til de nyeste standarder og krav, og vi deler gerne information om vores indsats i kunders interne godkendelsesprocedurer.

Certifikat
Download: Certifikat_14001:2004.pdf (359 Kb)