Quality is all about performance

Dedikeret styring af kvalitet

Mange virksomheder taler om kvalitet, men det er nok de færreste, der går lige så dedikeret til værks som os. Vi har procedurer for alt og går systematisk til værks fra emnerne ankommer til vores fabrik til de er leveret hos kunderne.

Vi arbejder systematisk med rutiner og KPI´er – og, gennemfører kontinuerligt indgangskontrol, proceskontrol ved produktion og slutkontrol inden levering.

Ved opstart af nye produkter udarbejdes VPC (Verification of ProductConformity) målinger, der lagres i vores SPC system og vi gennemføre løbende disse kvalitetsmålsætninger

  • Sikre at arbejdet udføres, så der ikke er fare for ulykker for hverken personale, maskiner eller værktøj
  • Sikre at organisationen kender og lever op til de fastsatte mål og politikker
  • Sikre at leveringstider overholdes, samt kvaliteten af produktet og tilhørende dokumentation efterlever de stillede krav
  • Behandle afvigelser systematisk, effektivt og dokumenteret for derigennem at lære af afvigelser – og samtidig forebygge gentagelser
  • Udvikle og tilpasse medarbejdernes kvalifikationer efter virksomhedens behov gennem målrettet efteruddannelse

For at sikre vores kunder at vi til stadighed lever op til de nyeste standarder og krav, er vi ISO-certificerede. Begge certifikater kan downloades herunder.

Se kvalitetscertificeringer: ISO 9001 og ISO 14001.

Vi deler desuden gerne information om vores indsats i kunders interne godkendelsesprocedurer. Dette kan rekvireres ved kontakt til vores CEO / DIREKTØR Jan H. Jacobsen.

Så miljøvenlige som muligt

Hos OJM er vi optagede af at belaste klimaet og miljøet mindst muligt. Vi er meget bevidste om at vi er afhængige af naturens råvarer og energi – og har derfor vedtaget en miljøpolitik, der sikrer kontrollerede miljøforhold og overholdelse af gældende miljølovgivning og krav fra myndighederne.

Vi kalder det ansvarlig produktion.

Vi vurderer og ajourfører løbende de miljømæssige effekter ved alle processer og alle medarbejdere bidrager og deltager aktivt i miljøarbejdet for at sikre at vores virksomhed tager det fulde tager ansvar for de påvirkninger virksomhedens drift kan have på miljøet.

Ved at give de bedste vilkår for både medarbejdere og miljø, sikrer vi en bæredygtig kultur. Det er vi ret stolte af.

Certificeret så du får den højeste kvalitet